03.10.2019

Stypendia na pobyt badawczy we Francji/bourses de séjour de recherche en France : 06/11/19


Jak co roku Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na pobyt badawczy we Francji dla naukowców pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy w 2020 r. chcą spędzić od jednego do trzech miesięcy we francuskiej instytucji badawczej.

Wnioski można składać do 6 listopada 2019 r.

Procedura składania wniosków opisana jest na stronie internetowej Campus France Polska.

AMBASADA FRANCJI W POLSCE

     * KTO ? Naukowcy nie będący obywatelami Francji, ze stopniem
doktora, pracujący w polskiej instytucji badawczej. Priorytetowe będą
wnioski naukowców, którzy dopiero rozpoczynają współpracę
polsko-francuską i/lub naukowców, którzy uzyskali stopień doktora
mniej niż 10 lat temu.
     * KIEDY? Od 1 do 3 miesięcy – pobyt badawczy musi odbyć się
między 01.01.2020 a 31.12.2020
     * WYSOKOŚĆ STYPENDIUM: 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji
     * TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 06.11.2019 o godz. 14.00

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-na-pobyt-badawczy