13.11.2017

REKRUTACJA PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z KRAJAMI PARTNERSKIMI


Dział Współpracy z Zagranicą ogłasza rozpoczęcie rekrutacji studentów oraz pracowników AGH w ramach Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi.

Okres realizacji mobilności: 26 luty 2018 r. – 31 maja 2019 r.

O projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/2017”

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2017 AGH otrzymała fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Chiny, Rosja, Japonia, Ukraina, Serbia, Wietnam.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:
• wyjazdy studentów na studia częściowe – (kraje uprawnione to wyłącznie Rosja i Serbia) (5 miesięcy),
• wyjazdy pracowników uczelni (5 dni plus 2 dni na podróż).

Kandydaci (studenci i pracownicy AGH) ubiegają się o stypendium indywidualnie składając uprzednio zgłoszenie w  Dziale Współpracy z Zagranicą AGH  (budynek C1, pok. 108).
Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez AGH na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

W projekcie uczestniczą następujące Uczelnie Partnerskie:
1. China University of Mining and Technology w Xuzhou, Chiny
2. Tohoku University, Japonia
3. Sankt Petersburg Mining University, Rosja
4. National University of Science and Technology, Rosja
5. University of Belgrade, Serbia
6. Univesity of Novi Sad, Serbia
7. Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, Ukraina
8. Ivano-Frankivski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu, Ukraina
9. Binh Duong University, Wietnam
10. Hanoi University of Mining and Geology, Wietnam

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 30 listopada 2017 r. jest to termin ostateczny i nieprzywracalny.

Wzory zgłoszeń oraz informacje odnośnie naboru można uzyskać w DWZ (p. Aleksandra Perkins-Oleszkowicz, email: aperkins*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl, tel. 12 617 51 50, (budynek C-1, I p., pok. 108).

Zgłoszenia zatwierdzone przez Dziekana Wydziału i Koordynatora ds. Współpracy z kraju gdzie swoją siedzibę ma dana Uczelnia Partnerska należy złożyć w DWZ.