25.09.2019

Program stypendialny DAAD 2020/21


W imieniu DAAD informujemy, że faza ubiegania się o stypendia DAAD na rok 2020/21 jest już otwarta.

Program stypendialny DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest adresowany do studentów i absolwentów wszystkich kierunków, do doktorantów i młodych naukowców oraz do naukowców i nauczycieli akademickich wszystkich uczelni w Krakowie.

W tym roku ponownie mamy nadzieję na możliwie wiele aplikacji z Polski.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:

  • 10. października 2019 w Instytucie Goethego w Krakowie oraz
  • 16. października 2019 w Instytucie Filologii Germańskiej/UJ (ogłoszenia w załączeniu). 

Istnieje również możliwość wzięcia udziału w sesji Q&A za pośrednictwem webinariów pt. "Stypendia DAAD do Niemiec - Wszystko, co powinniście wiedzieć".

Webinaria skierowane są do studentów, absolwentów i doktorantów, a także pracowników biur współpracy z zagranicą polskich uczelni i wszystkich osób zainteresowanych programami stypendialnymi DAAD.

Cykl obejmować będzie trzy spotkania. Można wziąć udział w wybranych wydarzeniach lub zarejestrować się na wszystkie:

Szczegółowe informacje i rejestracja:

ttps://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/cykl-webinarow-stypendia-daad-do-niemiec/

Więcej informacji:

http://daad-krak.blogspot.com/

https://www.daad.pl