11.01.2018

Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists

PolVietSym2018


„Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists” (PolVietSym2018) odbędzie się w dniach 16-18.07.2018r. w Instytucie Nauk o Materiałach (IMS) Wietnamskiej Akademii Nauk i Technologii (VAST) w Hanoi, Wietnam.

Celem sympozjum jest zaoferowanie doktorantom i młodym naukowcom (po doktoracie) okazji do spotkania się w przyjaznej atmosferze, aby omówić bieżące zagadnienia i najnowsze osiągnięcia w swoich dziedzinach nauki, przedstawić swoje wyniki badań, nawiązać kontakty i zainicjować współpracę. Przedmiotem sympozjum będą wszystkie dziedziny nauk przyrodniczych, technologii, nauk społecznych i humanistycznych.

Aby zachęcić do udziału młodych naukowców i doktorantów (nie tylko z Polski i Wietnamu, ale też z innych krajów), opłata konferencyjna nie jest wymagana.

Więcej informacji na stronach:

http://www.polvietsym2018.up.krakow.pl/

http://www.polvietsym2018.ac.vn/