12.10.2020

Pismo o zgodę na wyjazd zagraniczny do Prorektora ds. Współpracy


Z dniem 14.07.2020 r pismo do Prorektora ds. Współpracy w celu uzyskania zgody na wyjazd służbowy pracowników, doktorantów i studentów poza granice Polski należy złożyć w DWZ (portiernia bud. C1 – skrytka DWZ).

Po uzyskaniu decyzji Prorektora ds. Współpracy informacja będzie przesyłana mailem przez DWZ do wnioskodawcy.