21.12.2018

Nowa umowa na świadczenie usług ubezpieczenia kosztów leczenia w zagranicznych podróżach służbowych.


W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego

KC-zp.272-460-4/18 wybrano firmę:          

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group", z siedzibą przy  al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa.
II Oddział w Krakowie
31-261 Kraków, ul.Rusznikarska-Deptak 2

Okres trwania umowy:  od 01.12.2018 do 30.11.2021