13.03.2020

MNiSW - Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy


Prosimy o zapoznanie się z informacjami i zaleceniami dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych powracających z zagranicy:
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-doktorantow-i-pracownikow-nauki-powracajacych-z-zagranicy