01.10.2019

Kursy językowe dla studentów AGH ubiegających się o wyjazd na studia za granicą w ramach programu Erasmus+


Informujemy, że jest możliwość odbycia wybranego kursu językowego w SJO AGH dla studentów AGH ubiegających się o wyjazd na studia za granicą w ramach programu Erasmus+:

  • kurs języka niemieckiego poziom podstawowy A2 (1 grupa)
  • kurs języka niemieckiego poziom średniozaawansowany B2 (1 grupa)
  • kurs języka hiszpańskiego poziom podstawowy A1 (1 grupa)
  • kurs języka hiszpańskiego poziom podstawowy A2 (1 grupa)
  • kurs języka francuskiego poziom podstawowy A1 (1 grupa)

Ilość godzin przewidziana dla każdej grupy: 50 jednostek lekcyjnych.
Kurs jest bezpłatny dla studentów.
Minimalna liczba studentów w grupie: 15 osób.

Na kurs nie mogą zapisywać się studenci pierwszego roku studiów. Studenci ostatniego roku studiów I lub II stopnia mogą zapisać się na kurs wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia o zakwalifikowaniu na wyjazd w ramach Erasmus+ wystawionego przez Dział Współpracy z Zagranicą.