01.10.2018

Instytut Francuski - Stypendia - Pobyt Badawczy


W imieniu Instytutu Francuskiego przekazujemy informację o Stypendiach Rządu Francuskiego dla badaczy z doktoratem od mniej niż 10 lat, pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcą prowadzić badania we Francji i nawiązać nowe kolaboracje polsko-francuskie.

Czas trwania od 1 do 3 miesięcy. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 01/01/2019 - 31/12/2019.

Wysokość stypendium 1704 € (netto) na każdy miesiąc pobytu we Francji

Procedura i szczegóły na stronie: https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy