11.09.2019

Fulbright Specialist - konkurs na wizyty amerykańskich specjalistów w polskich instytucjach


W imieniu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

"Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpocznie 1 października 2019
nabór wniosków konkursowych w ramach programu _Fulbright Specialist
Program_ (http://fulbright.edu.pl/specialist/) na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących
takie dziedziny naukowe, jak:

AMERYKANISTYKA, ANTROPOLOGIA, ARCHEOLOGIA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA,
BIBLIOTEKOZNAWSTWO, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EDUKACJA,
EKONOMIA, FIZYKA, INFORMATYKA, KSZTAŁCENIE INŻYNIERÓW, NAUKA
BIOLOGICZNE, NAUKI CHEMICZNE, NAUKI POLITYCZNE, MATEMATYKA, OCHRONA
ŚRODOWISKA, POKÓJ I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW, POMOC SPOŁECZNA,
PRAWO, ROLNICTWO, SOCJOLOGIA, URBANISTYKA, ZARZĄDZANIE, ZDROWIE
PUBLICZNE/GLOBALNE.

_Fulbright Specialist Program_ jest wyjątkowy wśród programów
Fulbrighta, ponieważ kierowany jest do instytucji, które opracowują
projekt bazując na najważniejszych obszarach dla swojego wzrostu i
rozwoju, a cel projektu z udziałem amerykańskiego Specjalisty opiera
się na potrzebach instytucji goszczącej.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WIZYTĘ SPECJALISTY?

Uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe
instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe,
instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe
organizacje badawcze w Polsce.

Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia
specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach,
seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w
zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry
administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i
ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów
badawczych.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

6-8 tygodni po zakończeniu naboru wniosków zgłoszeniowych

CZAS TRWANIA STYPENDIUM:

14-42 dni (dni kalendarzowych)

INSTYTUCJA GOSZCZĄCA ZOBOWIĄZANA JEST DO POKRYCIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH
Z POBYTEM SPECJALISTY:

- zakwaterowania

- wyżywienia

- podróży krajowych

TERMIN PRZESYŁANIA WNIOSKÓW ZGŁOSZENIOWYCH: do 12 listopada 2019 r.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST:

1. Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku/formularza
zgłoszeniowego W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (w formacie WORD oraz PDF -skan
formularza z podpisem*) do 12 listopada 2019 r, przesyłając go na
adres paulina.kubylis*;^$%^&;%&W@fulbright.edu*<^\...pl

2. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu
_Roster_ (https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/application-specialists) za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi
wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie
_Fulbright Specialist Program_ [https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/]  administrowanej przez World Learning)
- tylko w przypadku projektów ze wskazaniem konkretnego Specjalisty. W
przypadku wniosków otwartych Specjalista będzie wybrany z bazy Roster.

*Wniosek może zostać podpisany przez: kierownika, dyrektora, rektora,
prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika, sekretarza itp.


Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz stronie World Learninghttps://fulbrightspecialist.worldlearning.org/eligibility-host-institutions/.