06.10.2020

ERASMUS+ - kursy języka niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego dla studentów


Studium Języków Obcych i Dział Współpracy z Zagranicą organizują kursy:

  • JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (poziomy A1 i A2)
  • JĘZYKA NIEMIECKIEGO (poziomy A2 i B2)
  • JĘZYKA FRANCUSKIEGO (poziom A1)

dla studentów starających się o wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Kursy przeznaczone dla studentów AGH.

  • Wymiar godzin: 50 godzin lekcyjnych

W zajęciach nie mogą uczestniczyć:

  • Studenci I roku studiów
  • Studenci ostatnich lat studiów I i II stopnia – z wyjątkiem osób już zakwalifikowanych na wyjazd
  • Studenci, którzy już brali udział w takim kursie

Kurs finansowany jest z funduszy Programu Erasmus+

Zapisy przyjmowane są mailowo u kierownika zespołu do dnia 16.10.2020 r. dolupa@agh.edu.pl

Spotkania organizacyjne odbędą się na platformie MS Teams, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.