12.12.2018

Dzień Erasmusa 2018 - Debata o mobilności studentów w programie Erasmus+


7 grudnia br. w siedzibie FRSE w Warszawie odbyła się "Debata o mobilności studentów w programie Erasmus+" zorganizowana przez FRSE, Narodową Agencję programu Erasmus+, stowarzyszenie ESN Polska wraz z organizacjami studenckimi oraz IROs Forum. Debatę prowadzili: Beata Skibińska - FRSE oraz Robert Banet- absolwent AGH, były Prezydent ESN Polska. W dyskusji uczestniczyli studenci oraz pracownicy uczelni zaangażowani w realizacje mobilności w ramach programu Erasmus+.

Tematami debaty były:
•    problemy z zakwaterowaniem w miejscu studiowania/odbywania praktyki; moderatorzy: Kamila Kosmala-studentka UEK, Małgorzata Chromy SGH,
•    skuteczne promowanie mobilności Erasmus+; moderatorzy: Radosław Łyko student UEK, Sylwia Rutkowska UEK, Jarosław Gąsior- UŚ w Katowicach
•    zaliczenie okresu studiów/praktyki zagranicznej; moderatorzy: Janusz Mączka student PK, dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz - UŁ
•    plusy i minusy mobilności


Debata przyczyniła się do poznania racji uczestników reprezentujących różne środowiska, posiadających różne doświadczenia, stosujących różne doświadczenia.