21.03.2018

Dodatkowa rekrutacja Erasmus+ Kraje Partnerskie: Serbia (studia)


Zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej możliwości wyjazdu na studia do jednej z dwóch Uczelni w Serbii: University of Belgrade lub University of Novi Sad w ramach programu Erasmus+ Kraje Partnerskie.

Oferta dedykowana jest studentom (I, II, III stopnia) Wydziałów:
✔️ Górnictwa i Geoinżynierii
✔️ Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
✔️ Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
✔️ Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
✔️ Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
✔️ Wiertnictwa, Nafty i Gazu
✔️ Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
✔️ Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
✔️ Energetyki i Paliw

Termin składania zgłoszeń: 30 czerwca br.
Miejsce składania zgłoszeń: DWZ (C-1, pok. 108 lub pod nr tel. 12 617 51 50, 12 617 50 32)