17.11.2017

4 międzynarodowa konferencja „Współpraca naukowo-badawcza między Wietnamem a Polską”

POL-VIET 2017


W dniach od 20 do 22 listopada br,. odbędzie się w Krakowie czwarta międzynarodowa konferencja „Współpraca naukowo-badawcza między Wietnamem a Polską” POL-VIET 2017. Organizatorami konferencji są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Uniwersytet Górnictwa i Geologii w Hanoi (Hanoi University of Mining and Geology). Czwarta edycja konferencji POL-VIET 2017 jest stowarzyszona z Polskim Kongresem Górniczym. Pierwsza konferencja polsko-wietnamska odbyła się w 2014 r. w Krakowie, kolejne dwie edycje w Hanoi w latach 2015-2016 gdzie obchodzono jubileusz 50-lecia powstania Uniwersytetu Górnictwa i Geologii w Hanoi. W bieżącym roku gościmy
w murach naszej uczelni uczestników czwartej konferencji POL-VIET 2017.

Główne zagadnienia jakie będą omawiane w bieżącej edycji konferencji zostały podzielone wg. następujących grup tematycznych:

·       fizyka stosowana,

·       wiertnictwo,

·       geodezja i geodezja górnicza,

·       geologia i geoturystyka,

·       geofizyka,

·       nauki humanistyczne,

·       inżynieria materiałowa,

·       górnictwo.

W ciągu trzech dni odbędą się sesje plenarne oraz kilka równoległych sesji panelowych i posterowych.  Zostało zgłoszonych ponad  80 abstraktów, do druku zaakceptowano 30 artykułów, a w konferencji weźmie udział ponad 125 uczestników. Z Wietnamu do Krakowa przybędzie grupa około 30 wybitnych specjalistów. Nie zabraknie również przedstawicieli przemysłu, (m.in. Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A., Famur S.A., SAG Sp. z o.o., EXME Berger Group S.A., Azis Mining Service Sp. z o.o., FASING S.A., CARBOAUTOMATYKA  S.A, Elettric80 Sp. z o.o., CFT Polska Sp. z o.o., Euroloop sp. z o.o.). W ramach konferencji odbędzie się również Forum Wietnamsko-Polskie podczas którego przedstawiciele polskiego przemysłu będą mieli okazję zaprezentować swoje przedsiębiorstwa wietnamskim partnerom. Planowane są również wizyty studyjne w wybranych zakładach produkcyjnych.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji POL-VIET 2017 jest pani prof. Jadwiga Jarzyna. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest pan prof. Marek Borowski. Szczegółowy program konferencji oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie:
www.polviet.agh.edu.pl/conference-2017/

Zapraszamy serdecznie do udziału w czwartej edycji konferencji POL-VIET 2017.