14.03.2017

Fulbright Specialist Award - call for proposals


W imieniu organizatorów informujemy, że Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących następujące dziedziny naukowe: administracja publiczna, antropologia, archeologia, bibliotekoznawstwo, edukacja, ekonomia, informatyka, komunikacja i dziennikarstwo, kształcenie inżynierów, nauka biologii, nauka chemii, nauka fizyki, nauka matematyki, nauki polityczne, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, studia amerykanistyczne, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Wnioski zgłoszeniowe przyjmowane są do 31 marca 2017 r.

Konkurs obejmuje wizyty, których termin realizacji upływa do 30 września 2017 r.

Stypendia przyznawane są instytucjom wyrażającym gotowość przyjęcia wybitnych amerykańskich specjalistów do prowadzenia i uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

 

Czas trwania stypendium:

Stypendia oferowane są na okres od min. 14 dni do max. 42 dni

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  1. Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word) do 31 marca br.
  2. Przesłanie wydrukowanego i podpisanego na ostatniej stronie (przez władze* instytucji zapraszającej) wniosku zgłoszeniowego do 31 marca 2017 roku.
  3. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning).

Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów:
- zakwaterowania
- wyżywienia
- podróży krajowych

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie http://www.fulbright.edu.pl/specialist/