02.06.2020

Zasady funkcjonowania Działu Współpracy z Zagranicą od 01.06.2020


W związku z wejściem w życie ZARZĄDZENIA Nr 32/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku zostaje zmieniony sposób funkcjonowania DWZ AGH.

Od dnia 01.06.2020 zostają wprowadzone następujące zasady funkcjonowania Działu Współpracy z Zagranicą:

Mając na uwadze ograniczenie bezpośredniego kontaktowania się członków wspólnoty Uczelni prosimy o zgłaszanie spraw za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonów: