26.03.2020

Zasady funkcjonowania Działu Współpracy z Zagranicą od 25.03.2020


W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 17/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie nadzwyczajnego stanu działalności Uczelni do 10 kwietnia do godz. 24:00 zostaje zmieniony sposób funkcjonowania DWZ AGH.

Od dnia 25.03.2020 zostają wprowadzone następujące zasady funkcjonowania Działu Współpracy z Zagranicą:

1. Wnioski na podróż służbową poza granicę kraju nie będą przyjmowane do rejestracji do odwołania.

2. W zaistniałej sytuacji złożenie rozliczenia w terminie późniejszym niż 14 dni od zakończenia wyjazdu służbowego nie spowoduje żadnych konsekwencji.

3. Mając na uwadze ograniczenie bezpośredniego kontaktowania się członków wspólnoty Uczelni prosimy o zgłaszanie spraw za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonów:

WAŻNE!

Biuro Biletów Lotniczych Fundacji dla AGH - aktualny kontakt:

  • Obecnie kontakt z BBL Fundacji dla AGH tel. +48 734 44 68 63 lub e-mail: bbl*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl
    W przypadku sytuacji awaryjnych podczas podróży do dyspozycji jest całodobowy numer telefonu +48 604 340 069  pracownika Fundacji dla AGH.

Zalecenia dotyczące opisywania faktur korygujących:

  • Korekta faktury może dotyczyć: np. zwrotu biletu lotniczego, zmiany terminu przelotu.
  • Każda faktura korygująca musi zawierać w opisie: nr faktury (głównej) do której została  wystawiona faktura korygująca oraz  kwotę na jaką została wystawiona faktura główna. Należy również jak dotąd podać nr wniosku wyjazdowego, który został nadany w DWZ.